Yetişkinlerin Yalan Hayatı İzle

Yetişkinlerin Yalan Hayatı

Yetişkinlerin Yalan Hayatı, 1990'larda Giovanna’nın çocukluktan yetişkinliğe geçişinin güçlü ve eşsiz bir betimlemesi niteliğinde. Mutlu bir çocukluğun ardından yeni bir kişilik arayışında olan Giovanna, birbiriyle akraba olan ama birbirinden korkup nefret eden iki farklı Napoli arasında gidip gelir: Bir yanda bir zarafet kisvesine bürünmüş yukarı Napoli, diğer yanda aşırılıklarla ve bayağılıklarla dolu gibi görünen aşağı Napoli vardır. Yukarısı ve aşağısı arasında gelgitler yaşayan, kâh aşağı yuvarlanıp kâh yukarıya tırmanan Giovanna, ister yukarıda ister aşağıda olsun, şehrin ona ne bir yanıt ne de bir kaçış sunması karşısında şaşkına döner.