Versay İzle

Versay

Versay, 1667. Sarayın asillerinin, monarşiye karşı isyan etmesiyle birlikte iç savaş travmaları yaşayan 14. Louis, 28. yılında acımasız bir siyasi hareketle, asilleri bastırmaya çalışmaktadır. Sarayı Paris’ten, babasının eski avcılık köşkü olan Versay’a taşıyacaktır.